• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน APCthai Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
Refractionist
 Advance Progressive Addition Lenses Webboard : Refractionist
หัวเรื่อง หัวข้อสนทนา: Case study “Axial Anisometropia”     ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ << หัวข้อก่อนหน้า | หัวข้อถัดไป >>
drpat
APC MEMBER
APC MEMBER


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 13 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 21
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 30 October 2005 เวลา 21:19 | IP อ้างถึงข้อความของ drpat

Case study  “Axial Anisometropia”

โดย คุณ นันทนา ศิโรโรตม์สกุล วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) สาขาการพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์การทำงานด้าน Refraction มากกว่า 25 ปี

 

                  คนไข้เพศหญิง  ปัจจุบันอายุ  34 ปี  อาชีพ  Refractionist  ก่อนหน้านี้มีประวัติการตรวจวัดสายตา  ใช้แว่นตาและคอนแทคเลนส์  ระยะเวลานาน  16  ปี

                  ตรวจวัดสายตาครั้งแรกปี  2532  มีอายุ  18 ปี 

                  ประวัติแว่นเดิมทำมา  3 ปี 

                  R  sph. –2.75            cyl. –0.25           axis 90              V.A. 6/6             PD 60 mm.

                  L  sph. –6.50             cyl. –0.50           axis 130             V.A. 6/18            With  pinhole  6/12-3

ตรวจกล้ามเนื้อตา  มี Mild  Exophoria  (XP)  Fundus ปกติ.

 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

                  R  sph. –2.50            cyl. +0.00           axis                   V.A. 6/6             PD 62.5 mm.

                  L  sph. –8.50             cyl. –1.00           axis 90              V.A. 6/12-3

 

Keratometry

                  R  H  7.90  (42.75)  V  7.65  (44.12)

                  L  H  7.87  (42.87)  V  7.65  (44.12)

 

Axial length

                  R  24.21  mm.

                  L  27.45  mm.

 

Try              R  -2.50

                  L  -9.00

                  ไม่งง , มองเห็นชัดเจนดี

 

Prescribe     Distance      R  -2.50  กระจก  UV  Multicoated               โค้งหน้า  +3.5      PD  63  mm.

                                    L  -8.00  กระจก  High  Index  Multicoated     โค้งหน้า  +2.00

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่สองปี  2533  มีอายุ  19 ปี 

 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

                  R  sph. –2.75            cyl. –0.25           axis 30              V.A. 6/6             PD 63 mm.

                  L  sph. –8.50             cyl. –1.00           axis 150             V.A. 6/12-3

 

Prescribe  Soft  contact  lens  water  content  38%

                  R  Base  Curve  8.5  mm.  –3.00  Diameter  13.5  mm.  VA  6/9-1

                  L  Base  Curve  8.5  mm.  –6.50  Diameter  13.5  mm.  VA  6/24-1

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่สามปี  2534  มีอายุ  20 ปี 

                  ประวัติแว่นเดิมทำมา  2 ปี   มีปัญหาเรื่องเลนส์แว่นตาแตก

 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

                  R  sph. –2.75            cyl. –0.50           axis 90              V.A. 6/6-1                       PD 63 mm.

                  L  sph. –8.00             cyl. –2.50           axis 100             V.A. 6/12-2

 

Prescribe    

Distance      R  sph. –3.00            cyl. –0.50           axis 90                          PD 63 mm.

                  L  sph. –8.00             cyl. –1.00           axis 100             เลนส์พลาสติก

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่สี่ปี  2536  มีอายุ  22 ปี 

Prescribe     Disposable  soft  contact  lens  

                  R  Base  Curve  8.8  mm.  –3.25  Diameter  14  mm.  VA  6/6-3

                  L  Base  Curve  8.8  mm.  –7.00  Diameter  14  mm.  VA  6/24-1

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่ห้าปี  2537  มีอายุ  23 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

                  R  sph. –3.50            cyl. +0.00           axis                   V.A. 6/6             PD 62.5 mm.

                  L  sph. –9.00             cyl. –3.00           axis 90              V.A. 6/9

 

Prescribe    

Distance      R  sph.  -3.50            กระจก  UV  Multicoated    PD  63  mm.

                  L  sph.  -9.00            cyl  -2.00            axis 90   กระจก  High  Index  Multicoated   

 

Prescribe     Disposable  soft  contact  lens  

                  R  Base  Curve  8.8  mm.  –3.25  Diameter  14  mm.  VA  6/6-3

                  L  Base  Curve  8.8  mm.  –8.00  Diameter  14  mm.  VA  6/12-3

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่หกปี  2540  มีอายุ  26 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

                  R  sph. –4.00            cyl. +0.00           axis                   V.A. 6/6             PD 62.5 mm.

                  L  sph. –9.00             cyl. –2.00           axis 90  V.A. 6/9+3

 

Prescribe    

Distance      R  sph.  -3.75            กระจก  UV  Multicoated    PD  63  mm.

                  L  sph.  -9.00            cyl  -2.00            axis 90   กระจก  High  Index  Multicoated   

 

Keratometry

                  R  H  7.77  (43.37)  V  7.64  (44.25)

                  L  H  7.78  (43.37)  V  7.66  (44.12)

 

Prescribe     Disposable  soft  contact  lens  

                  R  Base  Curve  8.8  mm.  –3.50  Diameter  14  mm.  VA  6/6

                  L  Base  Curve  8.8  mm.  –9.50  Diameter  14  mm.  VA  6/6

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่เจ็ดปี  2545  มีอายุ  31 ปี 

Prescribe    

Distance      R  sph.  -3.75                                                            PD  63  mm.

                  L  sph.  -9.00            cyl  -2.00            axis 90 

                  เปลี่ยนไปใช้เลนส์พลาสติก  High  Index  1.6  ทั้งคู่

 

Prescribe     Disposable  soft  contact  lens  

                  R  Base  Curve  8.6  mm.  –3.50  Diameter  14.2  mm.  VA  6/6

                  L  Base  Curve  8.6  mm.  –8.50  Diameter  14.2  mm.  VA  6/6

 

                  ตรวจวัดสายตาครั้งที่แปดปี  2548  มีอายุ  34 ปี 

ค่าสายตาที่ได้จากการ  Subjective

                  R  sph. –4.50            cyl. +0.00           axis                   V.A. 6/6             PD 62.5 mm.

                  L  sph. –9.75             cyl. –1.00           axis 90  V.A. 6/6-3

Keratometry

                  R  H  7.80  (43.25)  V  7.75  (43.50)

                  L  H  7.85  (43.00)  V  7.80  (43.25)

Prescribe    

Distance      R  sph.  -4.00            พลาสติก  Index  1.5                    โค้ง 1.5              PD  63  mm.

                  L  sph.  -9.50            พลาสติก  High  Index  1.6             โค้ง 1.5 

 

สรุป            Case  นี้เป็น  Compound  myopic  anisometropia 

                  Types  of  Anisometropia  แบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม  ดังนี้

1.      Simple  hyperopia  anisometropia  คือ  ตาข้างหนึ่งเป็นสายตายาวและอีกข้างเป็นสายตาปกติ

2.      Compound  hyperopic  anisometropia  คือ  ตาทั้งสองข้างเป็นสายตายาว

3.      Simple  myopia  anisometropia  คือ  ตาข้างหนึ่งเป็นสายตาสั้นและอีกข้างเป็นสายตาปกติ

4.      Compound  myopic  anisometropia  คือ  ตาทั้งสองข้างเป็นสายตาสั้น

5.      Antimetropia  คือ  ตาข้างหนึ่งเป็นสายตาสั้นและตาอีกข้างเป็นสายตายาว

ความเห็นเพิ่มเติม :

อายุเพียง 6 ขวบ ยังไม่มี macular degeneration ดังนั้น สาเหตุที่ VA ไม่ดี น่าจะมาจาก

1. high myopia 

2.มี early posterior  staphyloma  

 ส่วน non corneal astigmatism นั้น น่าจะมาจาก posterior staphyloma เช่นกัน

น่าจะ dilate pupil ดู indirect ophthalmoscopy จะชวยตอบข้อสงสัยได้ อาจจะมีlens problem เช่น lens subluxation ก็ได้

อย่างไรก็ตาม prognosis ไม่ดีเลย อายุเพียง 6 ขวบ สั้นเท่านี้แล้ว อนาคตไม่ต้องพูดถึงเลยแก้ไขโดย Bobie เมื่อวันที่ 29 November 2006 เวลา 17:00


__________________
freedom
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู drpat's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย drpat ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 31 October 2005 เวลา 15:56 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie


ขอขอบพระคุณ อาจารย์นันทนา ที่ได้กรุณานำเสนอ case study ที่น่าสนใจและ ขอบพระคุณท่าน drpat ที่ได้กรุณา ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการแว่นตาในประเทศไทย มา ณ ที่นี้ ครับ

แก้ไขโดย Bobie เมื่อวันที่ 31 October 2005 เวลา 22:49


__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 31 October 2005 เวลา 22:50 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

เรียนเชิญท่าน wasanu นำ case study มาอภิปรายโดยพลัน

__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
wasanu
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 February 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 302
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 November 2005 เวลา 22:56 | IP อ้างถึงข้อความของ wasanu

ผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษน่ะครับรบกวน อาจารย์ช่วยอธิบายให้กระจ่างด้วยนะครับ/ ท่านโบบิ ในเคสผมไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นโยมากเด็กที่ผมเจอจะเป็น sphere ล้วนน่ะครับ ท่านน่ะสิน่าจะเจอเรื่องตื่นเต้นมากกว่าผม

__________________
เรียบง่ายครับเรียบง่าย
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู wasanu's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย wasanu ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bobie
Admin Group
Admin Group
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 March 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 2781
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 20 January 2006 เวลา 14:10 | IP อ้างถึงข้อความของ Bobie

APC ขอขอบพระคุณ คุณ นันทนา ศิโรโรตม์สกุล ที่กรุณาเอื้อเฟื้อให้นำ Case study  “Axial Anisometropia”

นี้ มาเผยแพร่บน www.apcthai.com เพื่อพัฒนาวิชาการด้าน Refraction ในประเทศไทย

 

   ผู้สนใจ ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง Refraction กรุณาติดต่อ คุณ นันทนา ศิโรโรตม์สกุล ได้โดยตรงที่ โทร.09-300-5842แก้ไขโดย Bobie เมื่อวันที่ 29 November 2006 เวลา 17:03


__________________
สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ ) CEO
ศูนย์แว่นตาไอซอพติก : คุณภาพการมองเห็นระดับไฮเอนด์
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก
masterbobie@gmail.com
โทร : 081 538-4200
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bobie's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bobie เยี่ยมชม Bobie's www ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Akepoj
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 11 December 2005
ตอบ: 14
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 21 January 2006 เวลา 12:31 | IP อ้างถึงข้อความของ Akepoj

     

ให้ห้าดาวเลยครับ กะทู้นี้ และขออนุญาต นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำ Clinical Study กับลูกค้าของผมด้วยครับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Akepoj's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Akepoj ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Bangrak
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 30 November 2005
ตอบ: 14
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 21 January 2006 เวลา 12:52 | IP อ้างถึงข้อความของ Bangrak

 สุดยอด
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Bangrak's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Bangrak ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Jajaja
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 12 December 2005
ตอบ: 16
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 21 January 2006 เวลา 13:47 | IP อ้างถึงข้อความของ Jajaja

คุณ นันทนา ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนคะ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Jajaja's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Jajaja ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 22 January 2006 เวลา 12:35 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา และ Trainer ให้ บ.หาดใหญ่วิชั่นแคร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เนื่องจากเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านแว่นตากับจักษุแพทย์ท่านหนึ่ง   มีเจตนารมณ์ ที่จะให้มีร้านแว่นตาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อให้บริการกับประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา โดยเฉพาะรายที่มีสายตาผิดปกติมาก ๆ ที่ร้านแว่นตาทั่วไปไม่สามารถตรวจวัดหาค่าความผิดปกติได้ถูกต้องแม่นยำ หรือตรวจได้แล้วแต่ไม่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยใส่แว่นตาได้ดีสบายตาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   ขณะนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะฝึกคนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสอนคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้  ไม่อยากให้วิชา Refraction เป็นความลับและตายไปพร้อมกับชีวิตของดิฉัน 

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอิสระทำอยู่ด้วย  โดยปกติจะอยู่ในกทม.เป็นหลัก__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Fffff
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 25 December 2005
ตอบ: 16
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 22 January 2006 เวลา 22:54 | IP อ้างถึงข้อความของ Fffff

ข้าน้อยขอคารวะในอุดมการณ์อันสูงส่งของท่าน nantana2497

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Fffff's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Fffff ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
JediKnight
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 29 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 13
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 24 January 2006 เวลา 14:06 | IP อ้างถึงข้อความของ JediKnight

   ขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์นันทนาด้วยคน ครับ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู JediKnight's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย JediKnight ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Great
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 17 December 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 7
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 24 January 2006 เวลา 16:36 | IP อ้างถึงข้อความของ Great

หลังสงกรานต์ จะเดินทางไปเสาะหา กราบกรานท่านอาจารย์นันทนา เป็นซือแป๋ เรียนรู้สุดยอดวิชาเรติโนสะท้านภพ เพื่อพิทักษ์สายตาให้คนไทย__________________
Great
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Great's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Great ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Kobkob
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 08 December 2005
ตอบ: 10
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 25 January 2006 เวลา 10:54 | IP อ้างถึงข้อความของ Kobkob

Mild  Exophoria  (XP)  คืออะไร ฮะ

Fundus คือ อะไร ฮะ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Kobkob's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Kobkob ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 26 January 2006 เวลา 10:11 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

Mild Exophoria (XP) คือ อาการตาเหล่ออกซ่อนเร้น คนไทยตรวจพบได้บ่อยในอัตราส่วน 3:5 ส่วนมากจะไม่เกิน 5 ปริซึม ถ้ามากกว่านี้มักจะเป็น Intermittent Exotropia หมายถึง มี Exophoria (XP) สลับกับ Exotropia (XT)

Exotropia คือ อาการตาเหล่ถาวร

สาเหตุที่ Refractionist ควรมีความรู้เรื่องนี้บ้างสักเล็กน้อย เพราะเป็นข้อบ่งชี้สำคัญที่ควรแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นใส่แว่นตาเป็นประจำ ถอดเฉพาะเวลาที่อาบน้ำกับเวลานอนเท่านั้น แต่ก็มีข้อแม้ด้วยว่าต้องเป็น กลุ่ม myopia หากเป็นกลุ่ม hyperopia จะมีอาการแย่ลงกว่าเดิม ควรปรึกษาจักษุแพทย์

ควรตรวจดูด้วยว่าแว่นตาเดิมที่ใส่อยู่นั้นมี PD ผิดหรือไม่ ซึ่งส่วนมากจะพบว่าผิดแบบกว้างกว่าความเป็นจริง คำนวณว่าผิดกี่ปริซึม โดยใช้สูตร

ปริซืม = ค่า Diopter x ระยะที่ผิดเป็น ซ.ม.

เช่น ในกรณีค่าสายตาคิดคำนวณ Spherical equivalence แล้ว = -10.00 D. ระยะที่ผิดออก 5 ม.ม.= 0.5 ซ.ม. ดังนั้น 10 x 0.5 = 5 ปริซึม(เหล่ออก) อาจเป็นสาเหตุส่งเสริมให้ตาเหล่มากยิ่งขึ้นเมื่อใส่แว่นประจำ

การอธิบายเรื่องภาคปฏิบัติในวิชา Refraction นั้นยากมากที่จะให้ครอบคลุมครบทุกข้อ เพราะงานนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคตา โรคสมอง โรคหลอดเลือด ที่มีอาการแสดงออกทางตาก็ได้ ถ้ารู้สึกว่าแปลกๆ ตอบคำถามไม่ได้ชัดเจน และเป็นทันทีทันใดภายในระยะเวลาไม่กี่วัน ควรส่งพบแพทย์จะดีที่สุด เราจะได้ไม่เสียชื่อเสียง

ขออภัยหากคำตอบลืกซึ้งซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคน เพราะดิฉันทำงานร่วมกับจักษุแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัยมาตลอด จึงพบกรณีที่ยากมามาก ทำให้ต้องคำนึงถึงโรคอื่นร่วมด้วย 

Fundus หมายถึง ส่วนที่อยู่ด้านหลังของลูกตา ซื่งจักษุแพทย์จะตรวจเรตินาอย่างละเอียด ดู fovea ,parafovea, macular, paramacular,optic disc ,เส้นเลือดทุกเส้นที่มาเลี้ยง เรตินา และ optic disc ทั้งเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง

หากใครอยากจะพบกันจริงๆ กรุณานัดล่วงหน้าด้วยค่ะ__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Korntt
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 December 2005
ตอบ: 13
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 January 2006 เวลา 12:21 | IP อ้างถึงข้อความของ Korntt

  ขอบพระคุณท่านอาจารย์ nantana 2497 มากครับ ที่กรุณาให้ความกระจ่าง และอยากเรียนถามว่า อาจารย์รับสอนเรื่อง XP และ XT เป็นกลุ่มย่อยที่กรุงเทพฯ ไหมครับ กลุ่มละ 10 คน ต้องเรียนกันกี่ชั่วโมงครับ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Korntt's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Korntt ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 January 2006 เวลา 16:03 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

เรียน คุณ Korntt

อาจารย์รับสอนเรื่อง XP และ XT เป็นกลุ่มย่อยที่กรุงเทพฯ ไหมครับ กลุ่มละ 10 คน ต้องเรียนกันกี่ชั่วโมงครับ

  XP และ XT  คือส่วนหนึ่งของวิชา Ortoptic ในแผนกจักษุวิทยา การตรวจเพื่อให้ทราบว่าผู้ที่สายตาผิดปกติมีอาการนี้ร่วมด้วยหรือไม่ หากมีอาการนี้และคิดว่าควรจะตรวจให้ละเอียดว่ามีกี่ปริซึมนั้น ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือที่เป็น Prism Horizontal bar และ Vertical bar เพราะปริซึมที่มีอยู่ใน Phoropter หรือ Trial lens set เหมาะสำหรับการตรวจแบบมือสมัครเล่น จะเสียเวลาในการตรวจนาน ผู้ป่วยก็จะเมื่อยตาและรำคาญที่ใช้เวลามาก

การปฏิบัติงานที่ทำอยู่ในร้านแว่น  ดิฉันจะตรวจอย่างจริงจัง เฉพาะบางรายที่มีปัญหาจริงๆ เพราะใช้เวลาตรวจอย่างน้อย 30 นาที อย่างมากนาน 1 ชั่วโมง และไม่สามารถคิดเงินต่าตรวจได้ เพราะเราเป็นร้านแว่นตาตรวจวัดสายตาฟรี  เวลาในการทำงานมีอยู่จำกัด ตรวจ Ortoptic 1 ราย ใช้เวลาเท่ากับ Refraction 5-6 ราย ในเชิงพานิชย์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเครื่องมือและเวลา

ดิฉันใช้เวลาเรียนวิชา Ortoptic ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ ร.พ. รามาธิบดี  จันทร์ถึงศุกร์ 8.30-16.30 น. นาน 6 เดือน

หากคุณคิดจะเรียน คุณมีวัตถุประสงค์หรือความต้องการให้รู้ผิวเผินแต่นำไปใช้งานจริงไม่ได้ หรือจะรู้ลึกซึ้งแล้วนำไปใช้งานจริง หรือแค่รู้จักเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้จักษุแพทย์รักษาต่อไปหรือไม่จำเป็นต้องส่งไปรักษา เพราะมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย

เรียนนานกี่ชั่วโมง เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมาก เพราะความรู้พื้นฐานของคนที่อยู่ในวิชาชีพนี้แตกต่างกันมาก เดิมดิฉันเป็นคนที่เก็บตัวมาก คุณโบบิเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ดิฉันได้รู้จักและสอนเรติโนสโคปกับเจ้าของร้านแว่นตาที่อบรมหลักสูตร PALs ทำให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าคนที่ทำงานนาน 8 ปี โดยที่ไม่รู้จัก V.A. ใช้ Lensomrter โดยไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเลนส์ที่มีสายตาเอียงนั้นมีอยู่ในประเทศไทยของเราจริง ทำให้ดิฉันลำบากใจมากที่จะกำหนดชั่วโมงการสอนและคิดค่าเรียน

ดิฉันเป็นคนจริงจังและจริงใจ ทำงานอะไรก็ตามจะต้องให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอย่างแท้จริง ไม่เอาเปรียบใคร และไม่ต้องการให้ใครเอาเปรียบเวลาที่มีคุณค่าซึ่งอยู่น้อยนิดของดิฉันในการทำคุณประโยชน์ให้กับผู้ที่สมควรได้รับ ทั้งคนที่ใกล้ชิด คนในครอบครัวและคนในสังคมไทย เพราะอายุมากแล้วอีกไม่นานก็ต้องจากไป เวลาจึงเหลืออยู่ไม่มากเท่าคนหนุ่มสาวทั่วไป ดีใจค่ะที่มีคนสนใจวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างคุณ ผู้ใช้แว่นตาจะได้มีแว่นที่ดีใส่กันมากๆ__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 14 November 2006 เวลา 19:03 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

เรียน คุณ Great

จำได้ว่า web นี้ปิดไปก่อนสงกรานต์ จึงยังไม่ได้นัดพบกันอย่างที่คุณตั้งใจ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนใจหรือยัง

เรียน คุณ Korntt

หากเข้ามาดู web นี้อีกครั้งเมื่อไร สงสัยว่าคุณยังสนใจเรียน XP และ XT อีกหรือไม่ หลังจากที่ได้รับคำอธิบายไปแล้ว หรือคุณอาจได้เรียนกับผู้อื่นจนเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ได้ ยินดีด้วยนะคะ__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 23 November 2006 เวลา 00:47 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

ไม่เห็นด้วยกับคุณนันทนาว่า Rotary Prism บน Phoropter เป็นของมือสมัครเล่น  เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น Optometrist ในอเมริกาซึ่งมีมากกว่า 4,000 คนที่มีการเรียนไม่น้อยกว่า 4 ปี และประเทศอื่นๆที่มีการเรียน Optometry ก็จะเป็นมือสมัครเล่นทั้งหมด

ฉันไม่รู้ว่าคุณเรียนจาก อ.ศุภา คงแสงไชย หรือเปล่า  หรือมากน้อยแค่ไหน  แต่ก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าคุณยังเข้าใจ Phoria ไม่ดีพอ  เพราะมันไม่ใช่ตาเหล่  มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Convergence อันหนึ่งของหลายๆระบบรวมกัน ที่ซึ่งเป็นเพียง Muscle innervation without stimulation เท่านั้น

การที่เราตาตรงได้เพราะการทำงานของระบบ Vergence หลายๆระบบรวมกัน  Phoria เป็นเพียง Tonic Vergence ก็เท่านั้น  มันไม่ใช่ความผิดปกติ

Total convergence  = Tonic vergenc+Proximal vergence+Accommodative vergence+Fusional vergence

ความผิดปกติมีมากกว่าจะบอกเพียงว่ามันมีค่าเท่าใดเท่านั้น

ใน Optometry มีการเรียนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ มากกว่า 6 เทอม  และ Rotary Prism เป็นเครื่องมือที่สำคัญ  ฉันไม่คิดว่าเครืองมือใดๆถ้ามีการใช้อย่างถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องสมัครเล่น  และทุกวิชาชีพถ้าทำอย่างถูกต้องของวิชาชีพตัวเองและความรู้ที่มีอยู่จริงก็ไม่ใช่มือสมัตรเล่น  อยากให้คุณเข้าใจเพื่อจะไม่ได้คิดว่าคนที่ไม่ได้ทำอย่างคุณจะเป็นมือสมัครเล่น

 

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Dotton
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 13 December 2005
ตอบ: 17
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 23 November 2006 เวลา 07:30 | IP อ้างถึงข้อความของ Dotton

Rotary Prism คืออารายเหรอ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Dotton's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Dotton ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Great
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 17 December 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 7
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 25 November 2006 เวลา 21:39 | IP อ้างถึงข้อความของ Great

วิทยายุทธท่าน Ple27 ลึกซึ้งยิ่งนัก นับถือ ว่าแต่คำว่า Tonic vergen , Proximal vergence , Accommodative vergence , Fusional vergence คืออะไร คำเหล่านี้ ข้าน้อยมิรู้จัก ท่านผู้อาวุโส ได้โปรดชี้แนะด้วย

__________________
Great
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Great's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Great ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 November 2006 เวลา 12:52 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ขอบคุณ คุณ Ple27 ที่แสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้ดีมาก

การสื่อสารทาง internet และด้วยตัวอักษรนั้นยากมาก คำจำกัดความหรือการใช้ภาษาไทยยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะให้สื่อแล้วตรงกับภาษาอังกฤษ วิชา Orthoptic ที่ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อประเมินว่า ผู้ป่วยมีความผิดปกติเล็กน้อย ไม่มีผลทำให้เกิดอาการปวดตาหรือปวดศรีษะ หรือมีความผิดปกติอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถไปฝึก Near point of convergence เองที่บ้านได้ หรือบางรายอาจต้องให้เลนส์แว่นตาที่มีปริซึมไปใส่ชั่วคราวหรือถาวร หรือต้องพบจักษุแพทย์เพื่อการผ่าตัด หรือว่ามี Amblyopia เมื่อรักษาด้วยแว่นตาอย่างถูกวธี การมองเห็นดีขึ้น อาการตาเหล่หายไปก็มี

ศัพท์ยากๆที่สื่อสารแล้วเข้าใจกันเพียงไม่กี่คน และไม่รู้ว่าจะไปช่วยเหลือคนไข้ หรือตอบข้อสงสัยของร้านแว่นตาทั่วไปที่พบปัญหาของผู้ป่วย  และอยากทราบว่า ทำไมจักษุแพทย์จึงให้การรักษาแตกต่างกันในแต่ละราย อาจไม่สามารถช่วยร้านแว่นตาที่มีความรู้พื้นฐานน้อย แต่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  

หากคุณ Ple27 จะเมตตาร้านแว่นตาให้พอมีความรู้ในวิชา Orthoptic และนำไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันได้บ้าง ก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่ง ดิฉันเองก็จนใจที่จะใช้ภาษาไทยกับสาขาวิชานี้ เพราะใช้ไปก็ต้องมีคนท้วงติงอย่างแน่นอน

คำว่าสมัครเล่นหรือมืออาชีพนั้น คำจำกัดความแตกต่างกันมาก ในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งว่าการตรวจ motor function เพียงอย่างเดียวไม่สามารถประเมินได้ว่า ความผิดปกตินั้นควรรักษาด้วยวิธีใด หรือพยากรณ์ได้อย่างชัดเจนในอนาคต และหากต้องการทราบอย่างชัดเจนจำเป็นต้องตรวจ sensory function อย่างละเอียดควบคู่กันเสมอ เพราะดิฉันมิได้หมายความถึงเพียงแค่การวินิจฉัยโรคเท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงการให้การรักษา เพื่อให้หายจากโรคนั้น และมาตรฐานที่มีประสพการณ์มานั้นไม่สามารถพบได้ในโรงพยาบาลทั่วไปของประเทศไทย ต้องเป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีจักษุแพทย์ซึ่งเป็น subspecialist ทางด้านนี้จริงๆ เขาจะรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาเท่านั้น โรคตาอื่นๆ จักษุแพทย์ท่านนี้จะไม่รับผ่าตัดให้เลย ในความหมายนี้ใครที่ผ่าตัดกล้ามเนื้อตาที่ผิดปกติไม่ได้ ซึ่งหมายรวมทั้งดิฉันด้วยก็ไม่สามารถเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ต่างจากการวัดสายตาที่เราสามารถทำแว่นตาให้เขามองเห็นได้ นอกจากนี้ การทำงานด้าน Orthoptic ที่จริงจัง ต้องมีบุคคลากรหลายระดับทำงานเป็นทีมร่วมกับจักษุแพทย์ จึงจะแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างจริงจัง และ refractionist ก็เป็นเพียงบุคคลากรสาขาหนึ่งที่อยู่ในทีมนี้

ความหมายของการใช้คำพูดอาจทำให้คนเราผิดใจกันได้ เพราะเข้าใจในระดับที่แตกต่างกัน ความหมายที่คิดมีมาตรฐานต่างกัน ขออภัยที่ใช้คำพูดที่ทำให้ไม่พอใจและเข้าใจผิด หรือขุ่นเคืองใจ วิชานี้สำหรับดิฉันแล้วสื่อสารด้วยภาษาไทยทาง internet ไม่ได้อีกต่อไป ฉบับนี้จึงเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้อีก__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 November 2006 เวลา 16:57 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ไม่เห็นด้วยกับคุณนันทนาว่า Rotary Prism บน Phoropter เป็นของมือสมัครเล่น  เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น Optometrist ในอเมริกาซึ่งมีมากกว่า 4,000 คนที่มีการเรียนไม่น้อยกว่า 4 ปี และประเทศอื่นๆที่มีการเรียน Optometry ก็จะเป็นมือสมัครเล่นทั้งหมด

Rotary Prism สามารถตรวจได้ แต่มีข้อจำกัดในการตรวจ เพราะ prism power มีอยู่ไนจำนวนที่จำกัด หากผูป่วยมี XT 60 Prism จะไม่สามารถตรวจได้ และไม่สามารถตรวจได้ว่า ผู้ป่วยมี Maximum Convergence กี่ prism , Maximum Divergence กี่ prism ที่ระยะ Distance และ Reading ,การตรวจ sensory function ด้วย Synoptophore ก็มีความสำคัญมาก ซึ่ง Phoropter ทำไม่ได้

ฉันไม่รู้ว่าคุณเรียนจาก อ.ศุภา คงแสงไชย หรือเปล่า  หรือมากน้อยแค่ไหน  แต่ก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าคุณยังเข้าใจ Phoria ไม่ดีพอ  เพราะมันไม่ใช่ตาเหล่  มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Convergence อันหนึ่งของหลายๆระบบรวมกัน ที่ซึ่งเป็นเพียง Muscle innervation without stimulation เท่านั้น

การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วอธิบายมากมาย แต่คนที่ถามมาอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรเลย จะมีประโยชน์กับผู้อ่านหรือไม่ การที่คนเรามี eye movement เมื่อตรวจด้วยวิธี Alternate cover test และ/หรือ Cover uncover test แล้วตาข้างที่ปิดมี movement คนไทยสื่อความหมาย eye movement ด้วยภาษาไทยกันว่า ตาเหล่ เป็นภาษาสากลของคนไทยไม่ทราบว่าไช่หรือไม่ บางคนก็เรียกว่าตาเข บางคนก็บอกว่าตามีปริซึม คุณคิดว่า exophoria หรือ esophoria หรือ Intermittent mostly phoria หรือ บางรายมี Intermittent mostly tropia ก็ยิ่งกลุ้มใจมากขึ้นอีกไม่รู้ว่าจะบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่าอะไรดีจะได้ถูกหลักวิชาการ บอกตามตรงว่าก่อนที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับร้านแว่นตาในประเทศไทยมากมายหลายร้าน ดิฉันไม่เคยใช้ศัพท์วิชาการเป็นภาษาไทยมาก่อน และก็เหมือนคนดัดจริตที่อ่านตำราวิชาการเป็นภาษาไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยสักเล่มหนึ่ง (เพราะต้องเสียเวลาแปลไทยเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นอังกฤษ) เมื่อต้องมาเรียนรู้คำว่า เลนส์เสียบ และคำประหลาดอีกมากมายในความรู้สึกส่วนตัว บางครั้งก็ต้องกลั้นหัวเราะอยู่ในใจ โดยเฉพาะคำว่าติดลบ คุณลองเดาดูว่าหมายถึงอะไร ติดปริซึม ก็มีคนใช้สื่อสารกัน ดิฉันชินกับภาษาอังกฤษมาตลอดชีวิต เพราะเรียนในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์จบจากอเมริกา และทำงานร่วมกับจักษุแพทย์มาโดยตลอด พูดศัพท์วิชาการเป็นภาษาอังกฤษทุกคำ ปรับตัวกับการใช้ภาษาไทยได้ยากมาก กับคนไข้จะสื่อความหมายด้วยการวาดรูปให้ดู หรือพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยตาของเขาเองมากกว่าการใช้คำพูดที่เป็นศัพท์วิชาการ เพราะคำศัพท์เฉพาะเข้าใจได้ยาก เช่น Mixed astigmatism จะอธิบายเป็นคำพูดได้อย่างไร บางทีเห็นรุ่นน้องพยายามอธิบายเป็นคำพูด ถามคนพูดตรงๆว่า คุณฟังที่คุณพูดรู้เรื่องหรือไม่ เขาก็ยอมรับว่าพูดเองก็ยังงงเอง ไม่เข้าใจเหมือนกัน

วงการวิชาการตรวจวัดสายตาของไทยโดยเฉลี่ยยังมีมาตรฐานต่ำอยู่มาก หากคนหลายๆคนที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษีและปฏิบัติ ร่วมมือร่วมใจกันพยายามถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อๆไป โดยมีเป้าหมายให้เขาเข้าใจ  นำไปทำงานในชีวิตประจำวันได้จริง เห็นคุณค่าของการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากกูรูในประเทศไทยมากกว่าการอบรมเพื่อประกาศนียบัตร คุ้มค่ากับการปิดร้านเพื่อการเสริมความรู้ เพราะกลับไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มความน่าเชื่อถือในการบริการ ผู้อบรมมั่นใจในตนเองมากขึ้น มั่นใจในคุณภาพบริการของตนเองมากขึ้น ความรู้สึกว่าตนเองรู้ในบางเรื่องแบบงูๆปลาๆลดลง และคิดส่งเสริมให้คนที่มาสืบทอดกิจการให้มีความรู้ทางวิชาการที่ต่างจากตนเอง ก็จะเป็นอานิสงค์อย่างแท้จริงกับคนที่มีสายตาผิดปกติโดยทั่วไป

การที่เราตาตรงได้เพราะการทำงานของระบบ Vergence หลายๆระบบรวมกัน  Phoria เป็นเพียง Tonic Vergence ก็เท่านั้น  มันไม่ใช่ความผิดปกติ

ถ้าปกติจริงๆ ต้องเขียนว่า Orthophoria ถ้าเราวินิจฉัยว่ามี Esophoria หรือ Exophoria  แล้วจะให้สรุปว่า ไม่ใช่ความผิดปกติ คงไม่สามารถพูดเช่นนั้นได้  คำว่า Accommodation ที่เกี่ยวกับการวัดสายตาโดยตรง ร้านแว่นทั่วไป จะไม่เข้าใจลึกซึ้ง จึงไม่กล้าใช้คำว่า Vergence หรือชนิดต่างๆของ Vergence ให้ผู้ถามไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีก คิดว่าถ้าเขามีความรู้มากพอคงไม่ถามคำถามนั้น ต่อไปถ้ากล่าวถึง Case refractive error ที่น่าสนใจ และตรวจพบความผิดปกติของ Binocular function แต่เก็บงำไว้โดยไม่บอกว่าตรวจพบร่วมด้วย ก็จะผิดจรรยาบรรณในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 

Total convergence  = Tonic vergenc+Proximal vergence+Accommodative vergence+Fusional vergence

ความผิดปกติมีมากกว่าจะบอกเพียงว่ามันมีค่าเท่าใดเท่านั้น

ใน Optometry มีการเรียนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ มากกว่า 6 เทอม  และ Rotary Prism เป็นเครื่องมือที่สำคัญ  ฉันไม่คิดว่าเครืองมือใดๆถ้ามีการใช้อย่างถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องสมัครเล่น  และทุกวิชาชีพถ้าทำอย่างถูกต้องของวิชาชีพตัวเองและความรู้ที่มีอยู่จริงก็ไม่ใช่มือสมัตรเล่น  อยากให้คุณเข้าใจเพื่อจะไม่ได้คิดว่าคนที่ไม่ได้ทำอย่างคุณจะเป็นมือสมัครเล่น

มั่นใจว่าผู้ถามปัญหาไม่เคยเรียนวิชา Optometry มาก่อนเลย น่าเห็นใจเขา ที่ไม่มีโอกาสเช่นเดียวกับคุณ คุณลองช่วยอธิบายแบบง่ายๆ  ให้คนที่ไม่เคยเรียนแบบคุณให้เข้าใจได้เช่นเดียวกับคุณ ก็จะมีประโยชน์กับเขาเป็นอย่างยิ่งค่ะ__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 November 2006 เวลา 19:01 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

Tropia = สามารถเห็นได้โดยตาเปล่า หรือ เห้นได้โดยไม่ต้องยับยั้งระบบการรวมภาพจากการมองเห็นด้วยสองตา

Phoria = จะสามารถตรวจพบก้ต่อเมื่อเราไปยับยั้งระบบการรวมภาพของการมองเห็นด้วยสองตา  นั่นหมายความว่าในขณะที่มองด้วยสองตาและมีระบบการรวมภาพสมบูรณ์ตาจะตรงอยู่

ค่าของ Phoria  เป็นค่ากำลังของกล้ามเนื้อนอกตา Extraocular muscles ดดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อมัดหัวตา Medial rectus  ทำงานด้วยระบบประสาทของเราเองโดยไม่มีการกระตุ้นใดๆให้ทำงาน  เป็นผลให้ตาเคลื่อนจากตำแหน่งศูนย์ทางกายวิภาคของกระดูกเบ้าตา  ซึ่งเป็นรูปทรงปิรามิดและเบี่ยงออกด้านข้างศรีษะ ให้เข้ามาตรงกลาง    ค่า Phoria คือค่าที่ห่างจากตรงกลางเท่าไร  (มันอาจจะมีค่าเท่ากับศูนย์ = Ortho, ยังไม่ถึง = exo, มากเกินไป = eso)

ซึ่งจะมีระบบการรวมภาพทำหน้าที่ต่อ  นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Phoria จึงไม่ใช่ความผิดปกติ  มันจะผิดปกติก็ต่อเมื่อระบบรวมภาพไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้

ในบางรายที่มีค่า Phoria สูงแต่ก็มีระบบรวมภาพที่ดีมาก Fusional reserve สูงก็ไม่แสดงความผิดปกติอะไร

คุณคงจะนึกออกนะว่าการวัดระยะทางไม่ได้มีไม้บรรทัดอย่างเดียว  ของอะไรที่ละเอียดก็จะต้องมีสเกลระเอียด  เช่นกัน  การวัดความคลาดเคลื่อนแนวสายตาก้จะมีอุปกรณ์ต่างออกไป

การวัด Phoria การใช้Rotary Prism เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมเนื่องจากผลวัดดูที่จุดตรงกันของภาพเดียวที่ทำให้เห็นต่างกันในตาแต่ละข้างจึงจะต้องมีการปรับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพมีการเลื่อนไปมา

Prism bar  เป็นอุปรณ์ที่ต้องการวัดปริมาณที่ผิดปกติสูงๆ  ซึ่งผู้ตรวจเป็นผู้สังเกตุ  แต่ปริมาณสูงๆมากก็ไม่แม่นยำ

Tangent screen เป้นอุปกรณ์ที่วัดความคลาดเคลื่อนปริมาณสูงๆ  และกล้ามเนื้อหลายมัดในคราวเดียวกันที่มีความแม่นยำกว่า  ซึ่งก็มีหลายระบบ  Hans, Hess ฯลฯ

ดังนั้นฉันจึงพยามยามว่ามันไม่มีอะไรอย่างเดียวที่ดีที่สุด  การทที่ดีที่สุดคือการเลือกการทดสอบให้สอดคล้องกับการการและสิ่งที่สังสัยหรือต้องการจะรู้

สำหรับช่างแว่นตาขอเพียงแค่สามารถทำการทดสอบหาค่าความผิดปกติของสายตาได้ถูกขั้นตอนและแม่นยำก่อนจะดีกว่าที่จะเข้าไปยุ่งกับ Binocular vision  เพราะเป้นเรื่องที่ไม่สามารถมาอธิบายได้ใน internet และเข้าใจดี  บางครั้งอาจจะทำให้เข้าใจผิดก็ได้

ขอย้ำเหมือนเดิมพยายามฝึกการทดสอบาหค่าความผิดปกติของสายตาได้ถูกต้อง  คือ หัวใจการปฏิบัติทาง optometry เลนส์เป้นเรื่องท้ายๆ   ถ้าเข้าใจดีและยึดตัวคนไข้คุณจะพบว่า  PAL ไม่ใช่ทางออกทั้งหมด

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
toomm
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 November 2006
ตอบ: 8
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 29 November 2006 เวลา 19:12 | IP อ้างถึงข้อความของ toomm

วิทยายุทธท่านจอมยุทธ nantana2497 และท่านจอมยุทธ Ple27 สูงส่งยิ่งนัก ข้าน้อยขอคารวะสามจอก   
ว่าแต่ปริซึมบาร์ หน้าตาเป็นฉันใด ข้าน้อยมิเคยเห็น ราคาประมาณเท่าไหร่ หาซื้อได้จากที่ใด วานบอก ส่วนโฟร๊อปเตอร์ ข้าน้อยจะเก็บหอมรอมริบอย่างไม่กระพริบตา เพื่อสะสมเงินซื้อหามาใช้ในเร็ววัน ขอบพระคุณท่านผู้อาวุโสทั้งสองที่ได้โปรดชี้แนะทางสว่าง

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู toomm's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย toomm ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 30 November 2006 เวลา 16:51 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ปริซึมบาร์ที่ใช้ตรวจมี 2 ชนิด ชนิดที่ใช้ตรวจ movement ในแนวนอนและแนวตั้ง สำหรับ Phoropter นั้น ก็คือ การนำเลนส์เสียบทั้งหมด และ อุปกรณ์อื่นที่ใช้ตรวจ phoria และตรวจเรื่องอื่นๆใส่เข้าไปใน phoropter

คุณ toomm ควรหาความรู้ว่า ในกระเป๋าเลนส์ส่วนที่ไม่ใช่ เลนส์บวก เลนส์ลบ เลนส์สายตาเอียง occluder และ pin hole นั้นคุณใช้อุปกรณ์อื่นๆ ในกระเป๋าเป็นไหม ทราบหรือไม่ว่าเขาใส่มาให้ทำไม

อุปกรณ์พิเศษที่เพิ่มเติมมาให้ในกระเป๋าเลนส์ซึ่งจะแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าคุณซื้อมาจากไหน ยี่ห้ออะไร ร้านแว่นตาทั่วไปมักจะไม่มีความรู้ในส่วนนี้ หากใครสนใจก็ควรหาความรู้เพิ่มเติม

หากใครใช้เรติโนตรวจวัดสายตาได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการมี สายตาผิดปกติมาก ๆ ค่า sphere และ cylinder สูงมาก การใช้ phoropter เพื่อ subjective จะเสียเวลามาก และบางครั้งต้องระมัดระวังเรื่อง Vertex distance อีกด้วย โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ phoropter ตัวอย่างเช่น เรติโนได้

ตาขวา sphere  -14.50 cyl. -5.50 axis165 degree 

ตาซ้าย sphere -16.00 cyl. -3.00 axis 15 degree

กว่าจะหมุน phoropter มาได้ตรงตามที่วัด กับหยิบเลนส์มา 4 ชิ้น ความรวดเร็วและความคล่องตัวต่างกัน ถ้าจำเป็นต้องออกใบสั่งเปลี่ยนเลนส์ ก็ต้องทดลองอีกว่าจะเพิ่มได้สักเท่าไร เพื่อไม่ให้เขางง คุณก็ต้องใช้กรอบทดลองและเลนส์เสียบอยู่ดี

บางคนอาจชอบใช้ phoropter เพราะผู้มาใช้บริการไม่นัก และเป็น Image ที่ดีของร้าน

ดิฉันคิดว่าการฝึกตรวจวัดสายตาไม่ใช่เรื่องยากอะไร หากเราขยันเรียนรู้จากความจริงของลูกค้าที่มาปรึกษาเราทุกๆวัน สงสัยก็อ่านจากตำราและวารสารทางวิชาการ ถามผู้รู้เป็นส่วนตัว วิทยาการปัจจุบันดีมาก เปิดจาก internet ก็ได้ การสื่อสารไร้พรมแดน หวังว่ากูรูในวงการนี้จะมาร่วมแรงร่วมใจประสานมือกันเป็นหนึ่งเดียว

ความเข้าใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา ดิฉันให้เป็นความสำคัญอันดับ 1 ให้เขาทราบว่าเขามีปัญหาด้านสายตาในเรื่องใด เรามีแผนการดูแลเขาในวันนี้อย่างไร ในอนาคตข้างหน้าอย่างไร สายตาที่ผิดปกติของเขาจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไร เขาเป็นกลุ่มคนที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจ retina กับจักษุแพทย์หรือไม่ เรามีทางเลือกกี่ทางเกี่ยวกับเลนส์แว่นตาที่เขาจะใส่ บางรายที่เรารู้ว่าเขาต้องใส่แว่นตาประจำถอดเฉพาะเวลาอาบน้ำกับเวลานอน หรือเหงื่อเขามีความเป็นกรดเป็นด่างสูง ก็ควรใช้แว่นตาที่มีคุณภาพสูงกว่าคนทั่วไป ดูแลเขาด้วยความจริงใจและความห่วงใย บริการเหล่านี้ดิฉันให้ความสำคัญมาก 80 - 90 % ส่วนความสามารถในการหาค่าสายตาที่ผิดปกติมีน้ำหนัก 20 - 10 % คุณเชื่อหรือไม่ลูกค้าอยากรับบริการกับคนเก่งที่พูดกับเขาแล้วเขาฟังเรารู้เรื่อง รู้สึกมั่นใจว่าเรามีความหวังดีและจริงใจ มีคุณธรรม ไม่หลอกลวงอะไรเขา เขาไว้ใจเราได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
wasan
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 11 November 2006
ตอบ: 7
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 30 November 2006 เวลา 16:58 | IP อ้างถึงข้อความของ wasan

วิทยายุทธท่าน nantana สูงส่งสมคำร่ำลือจริงๆ  ข้าน้อยขอคารวะน้ำมะนาวหนึ่งจอก

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู wasan's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย wasan ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 00:11 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

ฉันคิดว่าสิ่วทุกสิ่งจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งไม่สมควรที่จะขาด  เช่น รถยนต์จะต้องมีเครื่องยนต์และล้อ 4 ล้อ  มีอุปกรณ์บังคับรถ ส่วนะมีแอร์หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง  เพราะถ้าขาดแอร์รถก็ยังไปได้แต่มีความสบายน้อย  เช่นกันกับการปฏิบีติทางการแพทย์  สิ่งสำคัญอันดับแรกคือความแม่นยำและถูกต้องของการวินิจฉัยต้องมาก่อน  และการให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องก็อยู่บนพื้นฐานความรู้และการให้ได้มาของข้อมูล  นั่นคือการตรวจ

การกินอาหารจีนคุณอาจจะไม่ใช้ตะเกียบก็ได้แต่จะไม่สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่เป็นเส้น  การทำSubjective Refraction คุณไม่ใช้ Phoropter เลยก็ได้  แต่ในการปฏิบัติของ Optometrist ไม่ได้ทำเพียงแค่ Subjective Refraction คุณไม่สามารถหาค่า Fusional reserve เลยถ้าไม่ใช้ Rotary prism ซึ่งจำเป็นรู้ค่าในการประเมินการทำงานของระบบ Fusion   หรือ   ค่า Relative accommodation (NRA/PRA) ค่าที่ได้จะไม่น่าเชื่อถือถ้าไม่มีปารเปลี่ยนเลนส์พร้อมๆกันสองตาและต่อเนื่องภายในเวลาสั้นๆ (2 วินาที) นี่คือตัวอย่างเพียงเล็กน้อย   ถ้ามันมีไว้เพียงเพื่อทำ Subjective refraction มันคงไม่ได้รับความยอมรับว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นค้องมีทุกคลีนิคของ Optometry

วิทยาการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ณ. วันนี้เคยใช้อย่างนี้แต่วันข้างหน้าก็ใช้อย่างอื่นดีกว่า  เช่น การหาค่า K ของกระจกตาเราใช้ Keratometer อยู่แต่ในสหรัฐเปลี่ยนมาเป็น Topographer  กันแล้ว  ไม่แน่อีกไม่นาน  คุณ โบบิ อาจจะเชียร์เลนส์ PAL ที่แก้ Aberration ในลำดับสูง  ซึ่งต้องใช้ Wavefront technology ก็ได้

เครื่องมือและเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เช่นเดียวกับ Phoropter มีมานานกว่าร้อยปี  เครื่องแรกๆก็ไม่ใช่อย่างที่เห็นในทุกวันนี้  และฉันก็เชื่อว่าในอนาคดมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Anakin
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 29 November 2005
ตอบ: 14
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 11:10 | IP อ้างถึงข้อความของ Anakin

PAL ที่แก้ Aberration ในลำดับสูง  ซึ่งต้องใช้ Wavefront technology ว้าว น่าสนใจจัง มีจำหน่ายแล้วยังครับ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Anakin's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Anakin ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 16:56 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

การใช้ Keratometer สำหรับร้านแว่นทั่วไปในบ้านเรา มีคนให้ความสำคัญน้อย บางร้านซื้อเครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์มาแพง มีค่า Keratometry แถมมาให้ด้วยแต่แปลความหมายไม่เป็น ไม่ทราบจะนำมาใช้ได้อย่างไร น่าเสียดายมาก แม้แต่เรื่องโค้งหน้าและโค้งหลังของเลนส์ใน stock และเลนส์สั่งพิเศษของแต่ละบริษัทที่เราสั่งมาใช้ประกอบเป็นแว่นตาให้คนไข้ใส่  บางคนก็ยังไม่รู้มาก่อน

เครื่องมือใดก็ตามเมื่อคิดจะซื้อมาใช้ ควรศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ ส่วนมากคนที่ขายเครื่องมือจะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องมือที่เขาขายเท่าที่ควร

Refractionist ที่ใช้เรติโนแม่นยำรวดเร็ว จะประหยัดเวลาในการตรวจได้มาก  หากใครใช้ Autorefractometer ย่อมมีความแตกต่างในการประเมินค่าสายตาที่ตรวจได้  เพราะเวลาที่ใช้เรติโนร่วมกับไม้ skia นั้น  ขณะที่ตรวจเราจะเห็นทันที  หากคนไข้กลอกตาเพียงเล็กน้อย เช่น 0.5 ม.ม. หรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูม่านตา เนื่องจากมี Accommodation เราก็จะทราบทันที ทำให้ไม่มีการนำค่าที่วัดได้ในแต่ละครั้งมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนครั้งที่วัด  การ Subjective test ส่วนมากแล้ว  ทำเพื่อให้คนไข้สบายใจว่าตรวจละเอียดมากกว่าที่จะทำด้วยความลังเลสงสัยในค่าที่วัดได้

หากใครไม่ได้ใช้เรติโนร่วมกับไม้ skia อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ภายในเวลาไม่กี่วินาที ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือและวิธีการช่วยทดสอบหาค่าที่ถูกต้องหลายวิธี ทำให้ครบทุกขั้นตอนตามทฤษฎี การทดสอบทั้งหมดจะช่วยให้คุณเก่งขึ้นอย่างแน่นอน หากคุณตรวจมากขึ้นจาก 100 เป็น 1,000 จนถึง 10,000 100,000  ราย คุณยิ่งมั่นใจในความสามารถส่วนตัวของคุณเองในการทำงาน

การวัดสายตาแล้วทำแว่นตาให้เขาใส่ เก็บข้อมูลลูกค้าทุกคนทุกครั้งที่มาตรวจ คุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองว่าผลงานของคุณเป็นอย่างไร มีฐานลูกค้าใหม่กว้างมากขึ้น และลงลึกมากขึ้นหรือเปล่า เครือข่ายลูกค้าของคุณเติบในอัตราเท่าใด คนรุ่นต่อไปพิจารณาดูแล้วเห็นว่าคุณมีความสุขในงานของคุณหรือไม่  เราทุกคนควรถามตนเองอยู่เสมอว่ามีความสุขสนุกสนานกับงานที่ทำ การใช้ชีวิตที่ดำเนินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรือไม่ เพราะคนเราคงไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียว __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
balloon
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 11 November 2006
ตอบ: 15
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 18:41 | IP อ้างถึงข้อความของ balloon

ชอบคำพูดของท่าน nantana มากเลยค่ะ เพราะคนเราคงไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียว  

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู balloon's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย balloon ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 23:05 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

ข้อมูลเพื่อจะได้เห็นความเป็นจริงมากกว่าการกล่าวอ้าง

School of Optometry, University of California, Berkeley 94720.

Studies of the ocular components of refraction typically neglect issues of repeatability of measurement methods or analyze method comparison/repeatability data inappropriately using correlation. The authors have examined the repeatability of refractive error measures (retinoscopy, subjective refraction, and Canon R-1 autorefraction, noncycloplegic and cycloplegic), axial dimension measures (Allergan-Humphrey A-scan ultrasound), and corneoscopy (keratometry and KERA photokeratoscopy), and the agreement between different refractive error and corneal measurement methods on 40 pre-presbyopic normal adults. The authors plotted the difference versus the mean of two different measurement occasions (repeatability), or two different methods (agreement), to determine the bias (mean of the differences relative to zero) and 95% limits of agreement of each technique. The most reliable measure of refractive error was autorefraction with cycloplegia, with 95% limits of agreement of +/- 0.32 diopters. Cycloplegic autorefraction had no statistically significant bias compared to cycloplegic subjective refraction. Cycloplegic retinoscopy was the least reliable refractive error measure, with repeat measures on two separate occasions extending over 95% limits of agreement of +/- 0.95 D. Anterior chamber depth was reliable to +/- 0.29 mm, lens thickness to +/- 0.20 mm, and vitreous chamber depth to +/- 0.37 mm. Corneal curvature measures show keratometry to be more reliable (to +/- 0.87 D) than photokeratoscopy (+/- 2.02 D) with a statistically significant bias (paired t-test, P less than 0.0001) of 0.57 D flatter for photokeratoscopy.

PMID: 1607244 [PubMed - indexed for MEDLINE]

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 23:12 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

เพิ่มเติม

Measurement of Refractive Error in Native American Preschoolers: Validity and Reproducibility of Autorefraction.

ARTICLES

Optometry & Vision Science. 77(3):140-149, March 2000.
Harvey, Erin M. MA; Miller, Joseph M. MD; Dobson, Velma PhD; Tyszko, Robert OD; Davis, Amy L. OD

Abstract:
Purpose: To examine (1) reproducibility of cycloplegic retinoscopy (C-RNS), cycloplegic autorefraction (C-Autoref), and noncycloplegic autorefraction (NC-Autoref), and (2) validity of C-Autoref and NC-Autoref compared with C-RNS in preschoolers with astigmatism.

Methods: Subjects were 36 Native American preschoolers. Three measurements of right eye refractive error were obtained with each of three methods: C-RNS (by three different retinoscopists), C-Autoref, and NC-Autoref (Nikon Retinomax K+). Vector methods (vector dioptric distance, VDD) were used in the analyses.

Results: Mean reproducibility was 0.41 D (SD = 0.18) for C-RNS, 0.25 D (SD = 0.17) for C-Autoref, and 0.37 D (SD = 0.21) for NC-Autoref. Mean agreement between C-Autoref and C-RNS ranged from 0.51 to 0.61 VDD (SD = 0.24 to 0.35), and ranged from 1.66 to 1.74 VDD (SD = 1.11 to 1.25) for agreement between NC-Autoref and C-RNS. Mean bias was -0.07 +0.21 x 149 and -1.33 +0.34 x 178 for C-Autoref and NC-Autoref, respectively.

Conclusions: C-Autoref provided reliable and valid measurements of refractive error in young children. NC-Autoref measurements were reliable within subjects, but there was large variability in validity among subjects.

(C) 2000 American Academy of Optometry


Copyright © 2006, American Academy of Optometry. All rights reserved.
Published by Lippincott Williams & Wilkins.
Copyright/Disclaimer Notice • Privacy Policy
rssicon Subscribe to RSS feed
utrdc-pt01
Release 4.6.0
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
bankk
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 January 2006
ตอบ: 10
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 01 December 2006 เวลา 23:26 | IP อ้างถึงข้อความของ bankk

โอ้ว เย๊ หามานานแย๊ว ขอบคุณคับ ท่าน Ple27  

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู bankk's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย bankk ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 02 December 2006 เวลา 14:40 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ขอบคุณ คุณ Ple27 ที่นำเรื่องเกี่ยวกับ   refraction มาให้อ่านกัน เรื่องแรกตรวจกลุ่มอายุใดไม่ได้ระบุให้ชัดเจน 40 pre-presbyopic normal adults หากคนกลุ่มทดลองนี้มีอายุมากกว่า 35 ปี Accommodation ลดลง ผลทำให้ no statistically significant bias นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้ว แต่ในบ้านเราร้านแว่นตาทั่วไป ไม่มีสิทธิใช้ Cycloplegia เพราะจะผิดกฎหมาย และการรายงานที่มีกลุ่มทดลองเป็นหลักสิบนั้น โดยส่วนตัวอ่านแล้วจะพิจารณาแบบฟังหูไว้หู สนใจการศึกษาที่มีจำนวนคนเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นมากกว่า

เรื่องที่ 2 ตรวจ 36 Native American Preschoolers เด็กเล็กจำเป็นต้องพึ่ง Objective test เป็นหลักสำคัญ น่าสังเกตุว่ารายงานนี้ผู้ที่ร่วมกันทำจบ MD, PhD , OD  และ ใช้ Nikon Retinomax K+ ไม่ทราบว่าร้านแว่นตาในประเทศไทยจะมีใครลงทุนซื้อมาใช้สักกี่คน

ชอบเรติโนตรงที่ตรวจวัดสายตาเด็ก Infant ได้  ในหลายประเทศที่เจริญแล้วจะพบ Amblyopia น้อยลงมาก เพราะใน Well Baby Clinic (คลินิกเด็กดี ;ไม่แน่ใจว่าแต่ละสถานที่จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร) เขาจะต้องมีอุปกรณ์เพื่อใช้ screen ว่าเด็กมีสายตาผิดปกติที่ต้องรีบแก้ไขก่อนอายุ 5 ขวบหรือไม่__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Tanown
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 December 2005
ตอบ: 19
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 02 December 2006 เวลา 15:21 | IP อ้างถึงข้อความของ Tanown

อารายคือ Nikon Retinomax K+   มาวอีกแร้ว ดูท่านจอมยุทธแลกเปลี่ยนวิทยายุทธกาน มึนเรยย แต่ชอบนะ ได้ความรู้ดี

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Tanown's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Tanown ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 December 2006 เวลา 00:21 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

สิ่งที่ต้องการให้ดูคือค่าของ  Reproducibility คือการทำซ้ำแล้วได้ค่าเดิมหรือไม่คงที่เหมือนเดิมหรือไม่  ถ้าดูตัวเลขแล้วน่าจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร

การทำทดสอบ Prepresbyope เนื่องจากใช้ cycloplegic ดังนั้นAccommodation เท่าไรก็ไม่มีผล ส่วนจำนวน 40 ในทางปฏิบัติทางสถิติมีมากพอในการคำนวนของ Chi-square ได้  จะให้เป็นหมื่นเป็นพันก็น่าจะดีกว่าแต่ในทางสถิติไม่ถือว่าต่างกันมากจนไม่สามารถยอมรับได้ทางสถิติ

 

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Valade
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 December 2005
ตอบ: 21
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 December 2006 เวลา 09:54 | IP อ้างถึงข้อความของ Valade

ไปค้นเรื่อง Retinomax Plus มาให้แล้วค่ะคุณ Tanown เอ่อ ว่าแต่ cycloplegic คืออะไรคะ

   

http://www.calcoastophthalmic.com/products/autorefractors/rightmedical_RETINOMAX_KPLUS2/แก้ไขโดย Valade เมื่อวันที่ 03 December 2006 เวลา 09:58
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Valade's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Valade ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 December 2006 เวลา 12:40 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ขอบคุณ คุณ Valade น่ารักมากที่ลงรูปภาพมาให้เพื่อนๆดู เด็กเขามีท่าทางสนุกและร่วมมือได้ดีมาก เห็นแล้วชื่นใจจัง

Cycloplegic เป็นคำคุณศัพท์ มีความหมายถึง การหยอดยาขยายม่านตา เพื่อการตรวจวัดสายตาหรือตรวจโรคตาก็ได้ แล้วแต่ว่าจะมีคำว่าอะไรต่อท้าย และคำนี้เป็นคำรวมๆ ยาขยายม่านตาอาจเป็นยาที่มีฤทธิ์ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ก็ได้ โดยมากถ้าเป็นผู้ใหญ่จะใช้ยาที่มีฤทธิ์ระยะสั้น 4 - 6 ชั่วโมงเท่านั้น

การทดสอบ Presbyope อันที่จริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ Cycloplegia ก็ได้ เพราะคนกลุ่มนี้โดยเฉลี่ยมี Accommodation ที่ระยะต่างๆน้อยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในรายงานวิชาการ ควรระบุอายุให้ทราบ และระบุเพศให้ทราบด้วยก็จะดีมาก 

 __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
rider
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 November 2006
ตอบ: 9
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 December 2006 เวลา 12:45 | IP อ้างถึงข้อความของ rider

คาเมนอีไรด้า คาเมนอีไรด้า ไรด้า ช๊อคกา ไอ้มดแดง ช่างแว่นผู้พิทักษ์คนใส่แว่นมาแร้วว ขอบพระคุณท่าน nantana ที่กรุณาอธิบายเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่าย อ่านกะทู้ของท่าน nantana แล้ว รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้คุยกับผู้ใหญ่ใจอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลูกเล็กเด็กแดงวิชาวัดแว่นอย่างไอ้มดแดงอย่างกระผม ขอบพระคุณคร้าบ รักท่าน nantana ที่สุดเล๊ย  ถามหน่อยค๊าบ การหยอดยาขยายม่านตามีอันตรายไหมคับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู rider's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย rider ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 December 2006 เวลา 18:57 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ผู้ตอบเป็นผู้ใหญ่และแก่จริงๆด้วย ชอบเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กๆแล้ว รู้สึกว่าแก่ความคิด มีวุฒิภาวะสมอายุหรือมากกว่าอายุจะมีคุณค่ามากกว่า ชอบคบคนแก่และคนที่เก่งกว่า ยิ่งเขาแก่ความคิดมากกว่าเราจะยิ่งดียิ่งชอบ  คนที่แก่ความคิดอาจอายุน้อยกว่าเราก็ได้เนอะ อายุก็แค่บอกว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังเท่านั้นเอง

การหยอดยาขยายม่านตา มีอันตรายแตกต่างกัน ขึ้นกับว่ายานั้นออกฤทธิ์นานแค่ไหน ที่เรากลัวและคิดว่าถ้าไม่ใช่จักษุแพทย์ไม่ควรใช้ เพราะเกรงว่าอาจมีอาการข้างเคียงทำให้ความดันตาสูง และเกิดต้อหินได้ แม้โอกาสจะเกิดน้อยมากๆก็ตาม  เด็กเล็กบางรายจักษุแพทย์ใช้ยาหยอดตาที่มีฤทธิ์ระยะยาว แล้วเด็กเกิดอาการไข้ต่ำๆ หน้าแดง ตัวแดง ก็มีอยู่บ้าง หากใครไม่ใช่จักษุแพทย์ อย่าไปใช้ดีกว่า เสียชื่อเสียงไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Ple27
อ่านอย่างเดียว
อ่านอย่างเดียว


ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 April 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 59
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 03 December 2006 เวลา 23:22 | IP อ้างถึงข้อความของ Ple27

Mydriatics

A mydriatic is an agent which induces dilation of the pupil. Drugs such as tropicamide are used in medicine to permit examination of the retina and other deep structures of the eye, and also to reduce painful ciliary muscle spasm (see cycloplegia).

Cycloplegia

From Wikipedia, the free encyclopedia

(Redirected from Cycloplegic)
Jump to: navigation, search

Cycloplegia is the paralysis of the ciliary muscle, resulting in a loss of accommodation.

Cycloplegic drugs, including atropine, cyclopentolate, succinylcholine, homatropine, scopolamine and tropicamide, are indicated for use in cycloplegic refractions and the treatment of uveitis. Other cycloplegic drugs include Neostigmine, Phentolamine and Pilocarpine.

ยา cycloplegic ไม่ใช่ยาขยายม่านตาแต่เป็นยาที่ทำให้ Accommodation ไม่ทำงาน  แต่ยาบางตัวของ cycloplegic มีฤทธิ์ Mydristic (ขยายม่านตา) ด้วย

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Ple27's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Ple27 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
rocke
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 November 2006
ตอบ: 7
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 04 December 2006 เวลา 01:52 | IP อ้างถึงข้อความของ rocke

อื๋อ ถ้า Accommodation ไม่ทำงาน = เหมือนมีค่า ADD งั้นเราก็สามารถทำ Cyclopegic เพื่อสร้างค่า ADD จำลอง เพื่อเข้าใจอาการ Presbyopes ได้น่ะสิ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู rocke's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย rocke ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 04 December 2006 เวลา 15:08 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

หวังว่าคงสนุกกับการเรียนรู้ศัพท์วันละคำ

ยากลุ่ม cycloplegic ไม่ใช่ยาขยายม่านตา แต่เป็นยาที่ทำให้ Accommodation ไม่ทำงาน 

ขออภัยที่ไม่ได้เน้นเรื่อง Accommodation การรายงานของบทความที่อ้างถึง คิดว่าเป็นสามัญสำนึกของผู้อ่านซึ่งต้องทราบว่าหยอดยาเพื่อตัดความสามารถในการเพ่งมองอยู่แล้ว  จึงเน้นแต่อีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายงาน ทำให้นึกถึงอันตรายอีกข้อหนึ่งได้ว่า มีข้อควรระมัดระวังที่สำคัญ ก็คือ การซักประวัติคนไข้ว่าวันนี้ขับรถมาเองหรือเปล่า มีใครขับรถแทนได้ไหม มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงต้องมีการเตรียมคนไข้ก่อนตรวจด้วย

การหยอดตาด้วยยากลุ่มนี้ให้คนไข้ เพื่อการตรวจตาหรือวัดสายตา ถ้าเราสื่อสารกับคนไข้ว่า หยอดตาเพื่อทำให้ Accommodation ไม่ทำงาน คงต้องอธิบายกันอีกยืดยาว แต่ถ้าบอกว่า " เพื่อตรวจตาให้ละเอียดมากขึ้น  ขอหยอดยาขยายม่านตา  ซึ่งจะมีผลทำให้ตามัวชั่วคราวจากฤทธิ์ยานาน 4 - 6 ช.ม. " คนไข้จะเข้าใจได้ดี  และเวลาที่คนไข้ไปส่องกระจกเงา เขาจะเห็นรูม่านตาขยายมาก จากประสพการณ์ที่ทำงานกับจักษุแพทย์  เราจะใช้ยาที่มีคุณสมบัติทั้ง 2 อย่าง คือ ช่วยให้ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว จึงจะคุ้มค่ากับเวลาและแรงงานที่ลงทุน ยาที่จักษุแพทย์ใช้เป็นประจำ คือ ยาที่มีฤทธิ์ mydriatic เคยคุยกับจักษุแพทย์ถึงยาที่ทำให้ Accommodation ไม่ทำงาน  แต่ไมมีฤทธิ์ mydriatic นั้นมีขาย แต่ราคาแพงมาก จึงไม่เคยนำมาใช้

คุณ rocke พูดถูกแล้ว แต่คุณควรคำนึงข้อควรระวังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วย

หากคุณมีความรู้เรื่องค่าของ Accommodation ในแต่ละช่วงอายุ และมีความรู้เรื่องวิชาแสงและเลนส์ นำความรู้ 2 เรื่องนี้มาใช้ร่วมกัน คุณจะสามารถ induce ให้ทุกคนในโลกนี้มี อาการ Presbyopia ได้  โดยไม่ต้องพึ่งยาให้มีปัญหากับกฎหมายของประเทศไทย __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 04 December 2006 เวลา 15:14 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ข้อความก่อนหน้านี้ ขาดคำว่า ชั่วคราว ข้อความที่สมบูรณื ควรเป็น อาการ Presbyopia ชั่วคราวได้

__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
JamesBond007
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 29 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 12
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 04 December 2006 เวลา 15:38 | IP อ้างถึงข้อความของ JamesBond007

อาการ Presbyopia ชั่วคราว จาก ยาที่มีฤทธิ์ mydriatic กับ ยาที่ทำให้ Accommodation ไม่ทำงาน  แต่ไม่มีฤทธิ์ mydriatic มีผลกี่นาทีครับ

กลับขึ้นด้านบน เปิดดู JamesBond007's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย JamesBond007 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 05 December 2006 เวลา 18:20 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ถ้าคุณ JamesBond007 ต้องการทราบเรื่องยา ควรเข้าไปอ่านใน www.mims-online.com หรือค้นจากคู่มือ TIMS THAILAND หมวด EYE หัวข้อ Mydriatic Drugs (Mydriatic คำนามใช้ Mydriasis)

ยาที่จักษุแพทย์ใช้เป็นประจำ มีชื่อทางเคมีว่า Tropicamide1% มีฤทธิ์เป็น Mydriasis และ cycloplegia for diagnostic procedures ออกฤทธิ์นาน 4 - 6 ช.ม. (ใครสนใจวิชาการขอแนะนำให้ใช้พจนานุกรมทั่วไปที่ดีหน่อย และพจนานุกรมศัพท์ทางการแพทย์ หรือ Medical dictionary)

ส่วนยาที่ทำให้ Accommodation ไม่ทำงาน  แต่ไม่มีฤทธิ์ mydriatic ไม่มีการระบุชื่อยากลุ่มนี้ในคู่มือดังกล่าว

 __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Koson
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 22 December 2005
ตอบ: 15
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 05 December 2006 เวลา 19:22 | IP อ้างถึงข้อความของ Koson

www.mims-online.com เข้าไปดูไม่ได้ครับ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Koson's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Koson ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 07 December 2006 เวลา 19:05 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

ลอกชื่อ web มาจากคู่มือ TIMS ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาอย่างสั้นๆ คลินิกทุกแห่งจะมีคู่มือเล่มนี้ใช้เป็นประจำ __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 08 December 2006 เวลา 11:06 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

มี Case axial anisometropia ซึ่งมี High compound myopic astigmatism ทั้งสองตา ที่รุ่นน้องนำมาปรึกษา เพราะคนไข้ต้องการใส่ contact lenses เป็นครั้งคราวเวลาที่เล่นกีฬาในโรงเรียน น่าสนใจหรือไม่คะ หากมีใครคิดว่าน่าสนใจ กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย จะรวบรวมข้อมูลที่ยาวมากเพราะมารักษาตั้งแต่เล็กๆ จนโตเป็นสาวแล้วมาคุยกัน__________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
balloon
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 11 November 2006
ตอบ: 15
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 08 December 2006 เวลา 11:56 | IP อ้างถึงข้อความของ balloon

สนใจมากค่ะ ขอละเอียดที่สุดเลยนะคะ  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ__________________
Think and grow rich
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู balloon's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย balloon ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
nantana2497
APC MEMBER
APC MEMBER
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 16 November 2005
ที่อยู่: Thailand
ตอบ: 89
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 08 December 2006 เวลา 12:43 | IP อ้างถึงข้อความของ nantana2497

www.mimsonline.com เปิด web ได้ ทดลองเข้าไป search หาข้อมูลยาหยอดตา โดยเลือก country Thailand และ เลือก Key word เป็น Mydriacyl (ชื่อทางการค้าของTropicamide) และ Click อีกครั้งที่ชื่อยาซึ่งเขาให้ confirm ว่าพบ 1 record คือ Mydriacyl ophth soln ก็จะมีรายละเอียดอย่างคร่าวๆ ปรากฏขึ้นเหมือนในคู่มือยา แต่ถ้า search เป็น Mydriasis จะไม่ได้อะไร

 คู่มือของ TIMS หรือ เปลี่ยนชื่อเป็น MIMS ในปัจจุบันนั้น หากใครสนใจก็ลองขอปีเก่าๆที่เจ้าของไม่ใช้แล้วมาเก็บไว้ดูก็ได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่นิยมใช้เล่มนี้ หากต้องการรู้รายละเอียดเกี่ยวกับยาแต่ละชนิดอย่างจริงจัง  จะไปที่ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ และค้นจากตำรายาที่เขาห้ามยืมออกจากห้องสมุด

 __________________
Nan
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู nantana2497's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย nantana2497 ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 
Dotton
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ผู้ประกอบแว่นโพรเกรสซีฟทั่วไป
ภาพสัญลักษณ์

ร่วมเป็นสมาชิกเมื่อ: 13 December 2005
ตอบ: 17
แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่: 09 December 2006 เวลา 15:13 | IP อ้างถึงข้อความของ Dotton

       ให้ห้าดาวเลยคับ ขอบพระคุณท่าน nantana ที่กรุณาแนะนำ เว็บ www.mimsonline.com

 __________________
รักกันมันกว่าแห้ว คู่แล้วไม่แคล้วกัน หวานมันส์ฉันและเธอ
กลับขึ้นด้านบน เปิดดู Dotton's  ข้อมูลส่วนตัว ค้นหาข้อความอื่นที่แสดงความเห็นไว้โดย Dotton ส่งข้อความส่วนตัว จัดเก็บไว้ในสมุดรายนามสมาชิก (Buddy List)
 

หากท่านต้องการร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อสนทนานี้ ท่านจำเป็นจะต้องทำการ login
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ กรุณาทำการ สมัครสมาชิกฯ

  ร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างหัวข้อสนทนาใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์

ท่าน ไม่สามารถ สร้างหัวข้อสนทนาใหม่ได้
ท่าน ไม่สามารถ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความของท่านได้
ท่าน ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นได้
ท่าน ไม่สามารถ ร่วมลงคะแนนในแบบสำรวจความคิดเห็นได้

Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .2031 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com