คุณยังไม่เข้าระบบ!


ชื่อ: รหัส:

จำ:    


ABOUT US

APC
APC ( Advance Progressive Addition Lenses Club ) มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า " สโมสรผู้ประกอบเลนส์โพรเกรสซีฟขั้นสูง "

POLICY
1.พัฒนาการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตาหลายชั้นไร้รอยต่อในประเทศไทย ตามมาตรฐานสากล
2.ให้ความรู้ คำแนะนำ และ ช่วยแก้ไขปัญหา ให้กับผู้บริโภคในการใช้แว่นตา หลายชั้นไร้รอยต่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

NEW

ไม่มี

สุขภาพสายตา

Computer vision syndrome
ความรู้คู่สายตา
จอประสาทตา
ความรู้เรื่องสายตาเบื้องต้น
ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการวัด..
การเจริญเติบโตของลูกตาในเด็ก
ต้อหิน
การดูแลสุขภาพตาเบื้องต้น
ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก
ภูมิแพ้เยื่อบุตา
ภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด vernal
การตรวจตาในเด็ก
การรักษาตาขี้เกียจ
ต้อเนื้อต้อลม
ตาแดงในเด็กแรกเกิด
สิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา
อาการมองเห็นจุดดำ หรือลูกน้ำลอยไปมา
ความผิดปรกติของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ความสามารถในการมองเห็น
ต้อกระจก
ตาแห้ง
เส้นเลือดดำในตาอุดตัน
สารเคมีเข้าตา
ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาที่พบได้บ่อย
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 1
การเปลี่ยนแปลงของดวงตากับการตั้งครรภ์ : 2
กระจกตาติดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 1
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้คอนแทคเลนส์ : 2
โรคจอประสาทตาเสื่อม : 1
เปลือกตาอักเสบ
ต้อกระจกและการรักษา
การวัดสายตาและการให้ค่าสายตาคนสายตาสั้น
สายตายาวผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โรคงูสวัดกับดวงตา
การตรวจเบื้องต้น (Preliminary Tests)
ต้อหินจากการใช้ยา
จุดรับภาพจอประสาทตาเป็นรู
จอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
Computer vision syndrome
จุดรับภาพจอประสาทตาบวม
ต้อหินแต่กำเนิด
จอประสาทตาหลุดลอก
ตาแดงจากเชื้อไวรัส
ท่อน้ำตาอุดตัน
หนังตาตก
มะเร็งจอประสาทตา
ขั้วประสาทตาขาดเลือด
ไขมันที่เปลือกตา
ภาวะความดันตาสูง
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจก
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจก 2
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจก 3
แว่นกันแดดจำเป็นไหมที่ต้องกันยูวี
คอนแทคเลนส์แบบไหนเหมาะสำหรับคุณ
นวัตกรรมใหม่ของคอนแทคเลนส์ Multifocal
อะไรคือสายตาดี
หลักการเลือกใช้น้ำยาคอนแทคเลนส์
สามมิติสุดยอดมหัศจรรย์ของการมองเห็น
สายตาสั้นตอนกลางคืนและตาฟางตอนกลางคืน
อยากได้แว่นตาชัดชัดอ่านตรงนี้
มาทำความรู้จักกับคอนแทคเลนส์
ยูวีจ๋าตาลาก่อน
เส้นประสาทตาอักเสบ
เลือดออกใต้เยื่อบุตา
ตาเขในเด็กแรกเกิด
ความดันโลหิตและดวงตา
กระจกตาโปน: Keratoconus
โรคตาแดง วายร้ายตามหลังน้ำท่วม

Language

THAI - ENGLISH

 • รายละเอียดการศึกษา Doctor of Optometry มหาวิทยาลัยรามคำแหง


  APC ขอสนับสนุนหลักสูตร

  DOCTOR OF OPTOMETRY
  สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โดยความร่วมมือทางวิชาการจาก มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

  หลักสูตรทัศนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรทัศนศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Optometry Program

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย : ทัศนศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.)
  ภาษาอังกฤษ : Doctor of Optometry (O.D.)

  หลักสูตร แบ่งเป็น
  1.หลักสูตร 6 ปี
  สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น PRE-OPTOMETRY ในช่วง 2 ปีแรก
  และเรียน OPTOMETRY ในช่วง 4 ปีหลัง สำเร็จเป็น Doctor of Optometry (O.D.)
  2.หลักสูตร 4 ปี
  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียน OPTOMETRY ในหลักสูตร 4 ปี สำเร็จเป็น Doctor of Optometry (O.D.)

  นักทัศนศาสตร์ (Optometrist)
  คือบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านทัศนศาสตร์ (Doctor of Optometry)
  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพตา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสายตาตามหลักทัศนศาสตร์

  มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  หลักฐานการสมัคร
  1.ใบสมัคร
  2.รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
  3.รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  4.สำเนาวุฒิบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ
  5.ใบรับรองแพทย์
  6.กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาเอกสาร เย็บติดสำเนาวุฒิบัตร

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
  สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์ : 02 310 8905 - 9 โทรสาร : 02 310 8907

  http://www.ihs.ru.ac.th ihs@ram1.ru.ac.th